Standarta projekti

Lielākā daļa projektu ir izstrādāti pēc individuālām klientu vēlmēm, bet daļa jau sākotnēji ir projektēti kā koka māju standarta projekti vairākkārtējai izmantošanai vai izmantošanai dzīvojamo māju ciematos. Visi projekti atbilst spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un ēku stiprības aprēķinos ņemtas vērā lielākās iespējamās sniega un vēja slodzes Latvijas teritorijā. Daļa projektu, kas realizēti Norvēģijā un Islandē, pilnībā atbilst Ziemeļeiropas valstu būvniecības tehniskajām prasībām.

Tā kā aizvien būtiskāka loma ēku būvniecībā un to ekspluatācijā ir apkures izmaksu samazināšanai un atjaunojamo resursu izmantošanai mājas būvniecības un ekspluatācijas materiālos, tad vecākie koka ēku projekti tiek modernizēti atbilstoši šodienas apstākļu diktētajām energoefektivitātes prasībām, bet jaunie projekti jau sākotnējā darba stadijā tiek paredzēti ar daudz lielāku ēkas siltumnoturību un energoresursu taupīšanas iespējām. Pēc klienta vēlmēm veicam jebkādas arhitektoniskas, konstruktīvas un ēkas energoefektivitāti uzlabojošas izmaiņas standarta projektos. Ēku standarta projektu dokumentācijas paketē ietilpst arhitektūras un būvkonstrukciju daļas ar sertificēta arhitekta un būvinženiera parakstiem. Pēc nepieciešamības sagatavojam arī ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu.

Projektu piesaisti un saskaņošanu veicam visā Latvijas teritorijā. Projektēšanas birojā „GRADOVSKA DARBNĪCA” izstrādātos un iegādātos koka māju standarta projektus, rakstiski vienojoties ar autoru, piesaistīt konkrētam zemes gabalam var arī jebkurš cits pasūtītāja izvēlēts sertificēts arhitekts. Pasūtītājiem ārpus Latvijas tiek sagatavotas ēkas tehniskā projekta arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļas krievu vai angļu valodās. Projektu realizācijai iesakām savus sadarbības partnerus - kvalitatīvu koka ēku ražotājus un būvētājus, ar kuriem izveidojušies cieši kontakti vairāku gadu garumā un par kuru piedāvātā pakalpojuma kvalitāti esam pārliecināti.