Ko mēs darām

Jau šodien, un pārredzamā nākotnē lielu lomu mūsu dzīvē ieņems ilgtspējīgās būvniecības galvenie kritēriji – energoefektivitāte, ekoloģija un ekonomija. Tāpēc projektēšanas birojs „GRADOVSKA DARBNĪCA” pēdējo trīs gadu laikā ir pievērsies ar ēku energoefektivitātes paaugstināšanu saistītiem projektiem. Mēs sagatavojam pilnu tehniskās dokumentācijas paketi – enegoauditu, tehniskās apsekošanas slēdzienu, ēkas renovācijas projektu, apkures sistēmas renovācijas projektu, būvdarbu tāmi un projekta pieteikumu KPFI vai ERAF līdzfinansējuma saņemšanai – daudzdzīvokļu māju, sabiedrisko ēku, izglītības iestāžu un ražošanas ēku siltumnoturības uzlabošanas projektos.

Kopš 2008. gada apgūstam profesionālas teorētiskās zināšanas pasīvo māju un zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības tehnoloģijās. Projektēšanas birojs „GRADOVSKA DARBNĪCA” tuvākajā nākotnē galveno uzsvaru liek uz pasīvo ēku projektēšanu vai zema enerģijas patēriņa ēku ar pasīvās mājas komponentēm projektēšanu.

 

1. Arhitektūra un būvkonstrukcijas
2. Koka ēkas
3. Energoefektīvas ēkas