Zema enerģijas patēriņa ēka

Zema enerģijas patēriņa ēkas (ZEPĒ) ir ēkas, kuras apkures vajadzībām tērē siltumenerģiju robežās no 15 līdz 50 kWh/m2gadā. Tātad energoefektivitātes ziņā nedaudz atpaliek no pasīvo ēku standarta, toties sākotnējās investīcijas būvniecībā ir zemākas, un arī investīciju atmaksāšanās laiks ir īsāks. Tomēr zema enerģijas patēriņa ēkās noteikti ir jāierīko gan apkures, gan mehāniskās ventilācijas sistēmas. Arī zema enerģijas patēriņa ēkas nodrošina tās iemītniekiem patīkamu termālo komfortu un augstu gaisa kvalitāti. ZEPĒ Jūs ziemas aukstajās dienās nejutīsiet diskomfortu starp dažādas temperatūras virsmām, piemēram, logu stikliem un telpas gaisa temperatūru, kādu var izjust tradicionāli būvētās ēkās. Ēka būs apgādāta ar modernu mehāniskās ventilācijas sistēmu un energoefektīvu apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu. Zema enerģijas patēriņa ēka ir kompromiss starp ēkas energoefektivitāti, komforta līmeni un būvniecības izmaksām.

Kur slēpjas ekonomija būvējot zema enerģijas patēriņa māju ?

Kāpēc būvēt zema enerģijas patēriņa ēku? „Parastā” māja, kādas projektējam un būvējam pašlaik, apkurei tērē siltumenerģiju 120 līdz 150 kWh/m2gadā, bet ZEPĒ 30 līdz 50 kWh/m2gadā. Ja par etalonu izvēlamies dabas gāzes cenas, tad par 150 m2 mājas apkuri gadā, pēc 2012. gada 1. janvāra jāmaksā 2600 m3 x 0,38635 = 1005 LVL. Tā kā mēs labi zinām, ka dabas gāzes tarifs mājsaimniecībām pēdējo 10 gadu laikā ir palielinājies par 555%, vai vidēji 21% gadā, tad varam pieņemt, ka nākošajos 10 gados dabasgāzes sadārdzinājums noteikti nebūs mazāks. Tādā gadījumā pēc 10 gadiem tarifs par gāzes kubikmetru būs 0,38635 x (1+0,21)10 = 2,599 LVL, bet kopā par mājas apkuri 10 gados tiks samaksāti 34155 LVL. 

Pieņemam, ka „parastās” māja būvniecība šobrīd izmaksā 650 LVL/m2, bet ZEPĒ būvniecība par 15% dārgāk – 750 LVL/m2. Tātad iepriekš minētā 150 m2 māja „parastā” izpildījumā izmaksās 97500LVL, bet būvēta kā zema enerģijas patēriņa ēka – izmaksās 112500 LVL. Starpība starp abu māju būvniecības izmaksām ir 15000 LVL. Ja būvēsiet zema enerģijas patēriņa ēku, kas par apkuri tērēs siltumenerģiju tikai 40 kWh/m2gadā, tad 10 gados iegūsiet 25047 LVL ekonomiju. Ieliekot iegūtos skaitļus aprēķinu formulās, viegli var izrēķināt, ka ZEPĒ būvdarbu sadārdzinājums atmaksāsies jau 7 līdz 8 gados, un pēc tam Jūsu māja Jums „pelnīs” naudu. Ja rēķinam mājas 15 gadu ekspluatācijas periodu, tad „parastās” mājas būvniecības un apkures izmaksas būs 175597 LVL, bet ZEPĒ izmaksas būs tikai 133326 LVL. Tātad sākot ar mājas ekspluatācijas 8. gadu līdz 15. gadam Jūs ietaupīsiet 42271 LVL.

Guntis Gradovskis,
Dipl. ing., ēku energoauditors,
pasīvo māju konstruktors